Soul-Home banner

Pyramiderne, aflæring og læring. Den spirituelle sammenligning.

Hvad er der af sammenhæng mellem at lære noget nyt, der er nye fakta, og det at udvikle sig personligt og spirituelt.

Lidt sammenligninger.
Det STORE billede af sammenhæng og sammenligningerne der gør at dette faktisk giver mening.
Noget kan virke som "Hvor pokker er sammenhængen og sammenligningen henne?"
Der kommes vidt omkring i denne artikel. Og alligevel hænger det hele sammen.
 

"Der var engang..."

Da jeg gik i skole lærte vi om Pyramiderne.
Det gjorde du sikkert også.
Jeg gik i skole i 1972 til 1982.
 
Det vi lærte om Pyramiderne i Egypten var bl.a. at de var bygget ca. 2500 år før vor tidsregning og at der var brugt en del slaver til byggeriet, hvordan de blev bygget var/er dog stadigt uklart. + meget mere om dem.
 
Der har været lave en del film hvor Pyramiderne enten er omdrejningspunktet eller en kulisse i en film. Det er film der bliver vist i biografen og lignende, som underholdning, og endda nogen undervisningsmaterialer og dokumentarfilm hvor der er noget er faktuelt. Men ikke alt er faktuelt, men indirekte bliver opfattet som "Fakta" da en del af materialet jo er faktuelt.
 

Denne opdeling af hvad der er "Fakta" og hvad er "Fantasi", i en film eller dokumentar, er mange gange svært at differentiere mellem.

Vi lærte:

Hvad vi har lært, måske ikke direkte som noget vi lærte i skolen, men mere en indirekte indlæring fra disse film. Der er slaver der aser og maser med at få de kæmpe store sten til pyramiden slæbt afsted på diverse træstammer og der svinges lystigt med pisken. Slaverne bliver straffet hvis de ikke lægger kræfter i på det rette tidspunkt.
Disse slaver er i visse film portrætteret som Jøder. Og der er i filmene ikke lagt skjul på at det har været udmattende og hårdt arbejde disse slaver har udført. Nogen af slaverne døde under disse byggerier. Af udmattelse eller af andre uheldigheder/ulykker.
 
Det er det billede de fleste har set, kendt og lært sig gennem tiderne. Selv i en filmen Biblen, er Pyramiderne en del af historien. Om den lærte viden fra skolen, historier, diverse film og dokumentarer er en viden der er tilegnet og en overbevisning der er funderet i "Det vidste/troede man", så det var det der blev viderebragt som faktuel viden.
 
Det er lidt på samme måde Vikinger, nogen gange, i dag er afbilledet med horn i deres hjelme. Det er let at genkende dem på de horn i hjelmen, der dog aldrig er fundet eller afbilledet fra Vikingetiden.
Der er et enkelt boreri der indeholder en person der går forrest i en procession der har horn i hjelmen, og dette mener man er en religiøs person, en art præst eller lignende, der leder folk til en religiøs messe eller ofring af en art.

Horn i hjelmen ...

Hornene i hjelmen på Vikinger stammer nok fra Wagners operaer; for der har Vikinger horn i deres hjelme.
Det er også lettere at genkende en Viking på et piktogram hvis Vikingen har horn i hjelmen.
Selv i det der kalder sig selv et "Vikinge-Reservat" i Sverige, har de brugt et piktogram at en "Viking med horn i hjelmen" bare for at være på den sikre side mht. at det er et forståeligt budskab der sendes. Det er dog heldigvis med humor at dette piktogram er brugt.
Jeg kunne, lige nu, desværre ikke finde et foto af skiltet, men ligger det på siden en dag/år jeg finder det.
 
At nogen er fuldt overbevist om at Vikinger havde horn i deres hjelme, og mange andre historisk ukorrekte beklædningsgenstande, stammer sandsynlig vis fra diverse medier som film og TV. Det ser godt ud på skærmen eller lærredet, det ser dramatisk og flot ud, og i den stil. Men det at tingene ser pænt eller sejt ud og tager sig godt ud på film, gør dem ikke historisk korrekte.
Horn i hjelmene er ikke noget en Viking har set. Ej heller de læderarmeringer eller pynteskind der ses på film og TV.
 

Tilbage til Pyramiderne

I ca. 1990 fandt man i Egypten, grave der indeholdt velbevarede lig af nogen af dem som så har været med til at bygge Pyramiderne. Gaverne i gravene, til de begravedes videre færd, i hvad der end måtte komme efter livet, tyder på at de var værdsatte personer der var gravsat. Analyser viste at disse skeletter havde slidspor på knogler og eksperter på området fandt så frem til at disse begravede måtte være nogen af dem der har været med til at bygge Pyramiderne.
 
Man har i lang tid vidst at Jødedommen først blev etableret som trosretning efter Pyramiderne blev bygget. Så ingen Jødiske slaver byggede Pyramiderne.
 
Jeg vil så sige, at jeg ikke er ekspert i Pyramider, ej heller er jeg arkæolog eller super-ekspert i Vikinger. Jeg holder mig dog opdateret med ny information om diverse ting finder jeg interessant.
 
De fund, der blev gjort ved Pyramiderne og de konklusioner der blev draget heraf, gav Pyramidernes tilblivelse en ny historie. Pyramiderne var ikke bygget ved hjælp af slaver, de begravede var for rigt begavet og begravet til at de kunne være slaver.
 
Lærerne da jeg gik i skole vidste ikke anderledes, så de videregave den viden der var på området på det tidspunkt. Så det er ikke lærernes skyld jeg er misinformeret.
Siden jeg gik ud af folkeskolen i 1982 er der kommet nye fund og viden om tilblivelsen af Pyramiderne.
 

Man skal lære hele livet

Lægen er blevet undervist i det der var den gyldige viden på området da han/hun blev uddannet. På det tidspunkt du fik et eller andet af vide af Lægen som måske ikke længere er den almindelige viden på området. Hvad fremtiden bringer af information på området gør måske at Lægens viden ikke rakte længere end den gjorde på daværende tidspunkt.
 
Alle bør så tage ny viden på området de arbejder i til sig. Blive ved med at søge ny viden, og det samme skal de underviser andre i emner der er i deres område.
 
At fortælle en Læge der ikke er åben for alternativ medicin, at du selv er åben overfor alternativ medicin, eller andre alternativ behandlinger end dem lægen har lært under sit studie, er for nogen læger en nedgørelse af lægens uddannelse. Og hvad du så informere denne læge med bliver måske nedgjort eller puttes i kategorien ammestuesnak, hokus-pokus vås eller "Snake Oil".
"Snake Oil" er en betegnelse der bruges om Mirakelmidler der påstås at kunne bruges mod alt og til alt muligt forskelligt som for eksempel; Fodvorter, hoste, hårtab og potensproblemer.
 
Heldigvis er flere og flere Læger åbne overfor alternativ medicin og behandlingerne og nogen har endog en oprigtigt interessere disse alternativer.
Nogen Læger er endda fortalere for nogen dem, også dem de ikke decideret har lært om under deres uddannelse.
 

Mere om: Man skal lære hele livet

En underviser der underviser i psykologi bør også være opdateret på det område der undervises i.
Tænk hvis der blev undervist "Det er kun det hvide snit der virker i disse tilfælde..." og der efterfølgende er kommet en masse ny viden, som denne underviser ikke har taget til sig og nægter at accepter og så undervise i.
 
Søg ny viden på det område du har er, eller har været ekspert i, og der er mulighed for at din ekspert-status er en der er vedblivende. Kedeligt at kunne sige: "For 20 år siden var jeg eksperten i emnet, men nu er jeg sakket håbløst bagud i min viden, og er ikke længere eksperten jeg selv ville få råd og vejledning af..."
 
Eksempelvis er der nu til dags (år 2020) påvist en forskel på PTSD og C-PTSD. Og dette er kendt som en fundamental forskel.
 
Det er grundlæggende vigtigt at vide og kende denne forskel: PTSD kan udløses af en enkelt hændelse, f.eks. en soldat der er udsat for en vejsidebombe, og dette kan udløse en PTSD i soldaten.
 
Ved C-PTSD er det en masse "små" hændelse der i den enkeltstående situation ikke er skadelig/dybt traumatiserende. Når disse sker igen og igen, og med små varianter, er det skadeligt. En art akkumulering af det i det "enkeltstående tilfælde i sig selv ikke dybt skadelig hændelse". Men når disse bliver lagt sammen og den samlede effekt skaber en kompleks skadelig oplevelse det udløser en stress i den der oplever C-PTSD.
 

Herunder er min forklarings-variant med inspiration fra Richard Grannon (Engelsk psykoterapeut) der forklarer

Forskellen på C-PTSD og PTSD

Det kan sammenlignes med to typer patroner, hvor begge er voldsomt skadelige.
 
Den ene er en enkelt patron fra et gevær der skyder med et enkelt projektil rammer og gør skade på stedet. Dette er PTSD og man ved hvad der var den skadevoldende udløsende hændelse.
 
Den anden er et skud fra et haglgevær.
Hvert enkelt hagl er ikke decideret skadeligt/dødeligt/traumatiserende, men kombinationen af alle haglene der rammer det samme mål, så det på sigt er skadeligt og kan udløse en C-PTSD med tiden. Her ved man så ikke hvad der var det enkelte C-PTSD udløsende hagl.
 
Hvis du skal få hjælp til at løse/forløse en C-PTSD er det vigtig at den terapeut der hjælper dig kender forskellen på disse to der kan ligne hinanden, men har helt forskellige udløsende årsager.
 
En C-PTSD kan udløses af hvad som helst. Et biluheld, en frustration, eller noget ganske hverdagsagtigt som i sig selv ikke er farligt på nogen måde, men i kombination med alle de andre "hagl" er det lige netop denne hændelse er den udløsende faktor.
 
Spørg den der behandler dig, om hvad der er forskellen på C-PTSD og PTSD, da det er vigtigt for dig at behandleren kender denne forskel og kan hjælp dig på den rette måde.
 
PTSD står for Post Traumatisk Stress Disorder.
Hvor "Disorder" delen efter min og andres betragtning ikke er en "Forstyrrelse", men en tillært Respons, en art "Coping-Mekanisme" der er tillært for at kunne fungere i livet.
 
Denne tillærte "Respons" kan "Af-læres" igen, og alt bør komme tilbage til hvor det burde være. Uden den stressende respons ved forskellige situationer.

"C'et" i C-PTSD står for Complex/Kompleks og er en sammensætning af forskellige traumatiserende hændelser der er sket for den person der oplever at de har C-PTSD.
 
PTSD og C-PTSD står for: Post Traumatisk Stress Disorder, hvor "C'et" er forklaret ovenfor.

 
Her er en hjemmeside og facebook side der omhandler C-PTSD (eller Kompleks-PTSD): https://www.kompleksptsd.dk og siden på facebook: https://www.facebook.com/kompleksptsd.dk/
 

BIG T’s & Small t’s og UDIN’s

Her kan du læse om hvordan traumer dannes, og det er helt individuelt hvad der skaber en traume-tilstand og om denne "forankres" i kroppen/hukommelsen som noget der har været traume-skabende.
 
Jeg tror selv at det der kaldes "Small t's" er medindvirkende til en opståen af C-PTSD.
 
Hvad BIG T’s & Small t’s er og hvad UDIN’s er.
Dette er så min og andres forklaring på hvad og hvordan traumer skabes: http://soul-home.dk/tft-eft-matrix-reimprinting.shtml

Den livslange uddannelse i dig

At søge og finde ny viden gælder også for dig. Du skal uddanne dig i dig. Det er dig der har en viden om dig som ingen andre har og hvad der har påvirket dig i massevis af henseender.
At du som lille barn fik et "Nej" til en is betyder ikke at hele verden ikke elsker dig og alle er fjender hver eneste gang du ikke får dit ønske opfyldt.
Sker der noget andet end det du forventede, kan du få en fornemmelse i kroppen der minder dig om da var barn og du fik et nej til is.
Denne fornemmelse/følelse skal nogen lære at håndtere.
 
Dem der ikke lærer denne håndtering af fornemmelser/følelser (og disse findes), vil ofte reagere emotionelt.
Dermed ikke sagt at fornemmelser og følelser skal ignoreres eller undertrykkes, men de skal tolkes og analyseres, så man kan finde ud af om det er en fornemmelse der har rod i et eventuelt barndomsminde, og om man stadig behøver at have den tro man havde da man var barn eller hvor dette minde nu end stammer fra i livet.
Om den kognitive kapacitet man har nu, kan løse dette problem/den modstand man har på emnet eller det der får når denne ubehags-følelse til at dukker op.
 

Det kan lyde lidt ekstremt, og det er med vilje.

Det er for at gøre kontrasten på oplevelsen, følelsen ”om ikke at være god nok til at få den is der ønskes”. En fornemmelsen i kroppen af det lille barn der "Får et nej til en is", der et følt ubehag i barnets krop om at være afvist.
 
Dette ubehag er så en fornemmelse af en usikkerhed på ens selv, af en eller anden art. Denne usikkerhed kan så senere i livet dukke op igen og så tolkes som en frygt for noget der er en usikkerhedsfornemmelse. Noget der ikke er ”kontrol over”, noget ukendt, personer i blå bukser, postbude, hudfarver, anderledes religioner, præster, det eller de der er fremmede for dig, eller hvad der nu bringer en uvished frem i følelsesregisteret, i situationen der så linkes til "Usikkerhed".
 
Dette kan gøre, at det der føles som et ubehag, så er fremmed og det er således "farligt".
Det her er noget der sker på et split-sekund, og det at finde frem til hvor ubehaget stammer fra, er ofte en oplevelse man har haft som barn eller det er nedarvet fra pårørende.
 

Når sådan et "Nej"/"En afvisning" til dig dukker op i dig eller bliver præsenteret for dig, er det vigtigt ikke at gå i "Jeg er intet værd"-fælden.
Du er stadig helt ubetalelig værdifuld på trods af at du bliver præsenteret for en masse "Nej'er" gennem livet.


 

Hvordan kan sådan en overbevisning så nedarves?

"I vores familie og slægt har vi altid været dem der spiser ægget fra den spidse ende, og vi kunne ALDRIG drømme om at spise ægget fra den afrundede ende. Og sådan er det bare!" Dette er en "Bad Mouting", en grim omtale af ideen og andre der spiser æg fra den afrundede ende.
 
Når eller hvis en person i familien så taler om eller vil prøve at spise et æg fra den flade afrundede ende, bliver der måske gjort stemningsændringer der er nedadgående og stemningen daler til et mindre niveau. Stemningen går fra positiv til at være negativ.
 
Denne stemningsændring kaldes "Emotionel Manipulation", hvor det er stemningen (Emotion) der ændres til et lavere eller dårligere niveau end det ellers var inden der var tale, eller tanker om at begynde fra "den afrundede ende på ægget". Dette er bare en af de mange måde en familie-overbevisning kan nedarves til en ny generation.
 

Vi har altid været betonarbejdere i denne familie

"Vi har altid været betonarbejdere i denne familie! Så det skal du også være. At du så har en fjollet drøm om at danse ballet er bare en skør drøm. Vi er betonarbejdere." Dette kan også være en måde overbevisninger nedarves. Og her kan betonarbejder så udskiftes med hvad som helst: Skomagere, Vinduespudsere, Skuespillere, Journalister, Smede, Rige, Fattige og listen bliver ved i det uendelige ...
 
Hvis der så lægges meningen til at "balletdansere er radmagre, og bare hopper rundt på en fjollet måde", så er dette også en type manipulation. Denne betegnes også som "Bad Mouthing" (Dårlig Omtale), og er en nedgørende tale om hvad der end er den drøm der ønskes manipuleret væk fra. Altså, Drømmen omtales dårligt, og stemningen bliver dårligere når den omtales.
 
At der så tillægges ord, nedgørende omtale eller nedladende stemninger når emnet er Ballet, f.eks. "Den der ophøjede form for kunst der kaldes ballet" har du stadig en drøm om det? Så er omtalen igen en nedladende tale om en kunstform der bare ikke er indenfor forståelsesrammerne hos den der Bad Mouth’er Ballet.
 
Når emnet kommer op igen; "Taler/Drømmer du STADIG den der fjollede og urealistiske drøm om ballet? Du er håbløs."
Nå denne ballet-drøm er nedgjort mange gange nok, eller latterliggjort ofte nok, og stemningen daler hver gang der tales om ballet, bliver emnet og drømmen måske skrinlagt af den der har drømmen om at blive balletdanser..."
 
Med mindre det er en der har kærlighed nok og vedholdende nok i mht. denne drøm. Så kan man få hjælp fra uventet side. Hvad man har kærlighed nok til, er noget man bør opnå.
 
Dette afsnit er skrevet med inspiration fra romanen "Gullivers rejse" af Jonathan Swift og filmen Billy Elliot af Stephen Daldry, og så blandet det godt sammen.


 

 

Igen tilbage til Pyramiderne.

At have lært noget om Pyramiderne, der var historisk forkert og så skulle aflære den viden og hvad det har smittet af på af anden viden, forestillinger/forudfatninger om Pyramiderne og det folk der fik dem bygget, er så efter min mening et godt billede på at lære noget påny, da de gamle lærdomme og hvad det ellers har "smittet" af på af ideer/forudfatninger og "ens egen tro på at det var sådan det var" for det har jeg selv lært da jeg gik i skole.
 
Den "tro" man havde var så "en forkert tro" om hvad der skete.
Det er denne "Gamle tro" der skal "aflæres" og så skal den nye viden så blive til den nye "Tro".
Det er her jeg finder sammenligningen med at "Aflære" for så at "Lære" det der er virkeligheden.
Her er billedet på at "alting er på hovedet" alt er "Omvendt" så der der er en udfordring for mange.
 

Det er personers Ego der er i vejen for at skifte "den gamle tro" ud med "en ny Tro".
Denne "Skiften Tro" er det der kan gøre at man kan føle sig "Lost" eller forvirret og man måske hele livet har troet og handlet på en tro der var forkert.

Mere om tilblivelsen af Pyramiderne

Den viden du engang blev givet om Pyramiderne, hvad enten det var i form af det du lærte i skolen, lærte at acceptere i form af film med slaver der byggede Pyramiderne og den medfølelse eller empati, du eventuelt havde for slaverne i denne situation. Dette er måske er opstået i dig, og måske er blevet en sag du kæmper for nu, så er dette ikke en sandhed, om Pyramidernes tilblivelse, der er din viden nu. Dette kan konflikte i dig. Denne indre konflikt er ikke en rar fornemmelse.
 
Der er fra eksperter i Pyramiderne og tilblivelsen/bygningen af dem, en ide om dem der byggede Pyramiderne, var en gruppe meget troende mennesker, der på det nærmest var fanatiske i deres tro, og det blev set på som en ære at være med til at brygge Pyramiderne.
 
Dette giver så et nyt grundlag for en viden og lærdom som skal accepteres. Den enkelte person, og hvad der har været af grundlag for de medfølende og empatiske fornemmelser i personen, der måske endog har haft en mærkesag bygget på grundlag af historisk forkert information, er nu stillet overfor en frustrerende og en "Jeg føler mig Lost" fornemmelse.
 
Den "Gamle læredom" skal aflæres (Un-learn) igen og hvad der har været af handlinger og argumenter som følge af den "Gamle Lærdom", de gange man har handlet, sagt noget eller inspireret andre på baggrund af denne, skal man enten tilgive sig selv for at have videregivet/påført andre denne "Gamle Lærdom" som jo ikke er gyldig eller rigtig længere.
Man har jo lært noget nyt der er nyere og mere rigtig viden, og denne "Nye Lærdom" skal så læres så den bliver en del af ens selv, ens viden og handlinger og meget andet.
Dette er en ny læring der skal erstatte eventuelle følelser, tro og overbevisninger der har præget ens tilværelse og fremtoning på mange måder og måske i lang tid.
 
Denne, "Smid den gamle lærdom ud og lær noget på nyt", kan give en fornemmelse af at være "Lost", som så er et af de tegn der er gode at bemærke og nemt at forholde sig til. Så bemærk om "Lost"-fornemmelsen er en der dukker op i dig, under din personlige eller spirituelle udvikling.
 

At tilgive sig selv og "Let it go"

Hvordan kan man så tilgive sig selv, når man ved at man har viderebragt forkert information, har skabt uro eller drama når man forsvarede sin overbevisning eller tro? Det er nemt...
 

Det er nemt at tilgive sig selv.

Tilgivelse af en selv er opnåeligt eller nemt når man ikke vidste det var forkert det man sagde, gjorde og den måde man handlede på inden man vidste at det faktisk var forkert.
Man skal indrømme at man har begået en fejl, eventuelt overfor sig selv, og kan man ikke det, er det svært at få den nye viden til at passe med den gamle viden.
Disse to vil konflikte med hinanden, og eventuelt skabe en art "dobbeltmoral" der ikke er sund for den enkelte person der faktisk besidder den nye lærdom, men nægter at slippe den gamle lærdom, overbevisning eller tro. At slippe den gamle lærdom, er en form for "Let it go".
 
At det er nemt at tilgive sig selv, er så ikke et fripas til at opføre sig som man vil overfor andre. Lad være med skade andre.
 

Det "forpligter" på sin vis til at opføre sig ordenligt. Også når ingen ser dig opføre dig ordenligt. Det kaldes integritet.


 

"Det umage skopar" - en fiktive historie om sko.

Forestil dig at du er født helt normalt. Med en helt normal krop og alle dine organer, kropsfunktioner og lemmer er som de skal være. Du begynder at vokse op og er 1 år gammel. Dine ben er lige lange og alt burde være i den fineste orden da du jo er sund og rask på alle tænkelige måder.
 
De første sko du får på er der dog en ulempe ved. De er ikke lige høje.
 
Den ene sko har en hæl og det har den anden sko ikke.
Men du er glad for dine nye sko mor eller far har købt til dig og du elsker dine forældre og du bruger skoene hver dag, for du har lige lært at gå.
 
Du tilpasser dig dine nye sko med din gang og dit bevægemønster, for ikke at "være anderledes". Og sådan fortsætter det med dine sko op gennem livet. Den samme fod får en sko på der er højere end den anden.
 
Du bliver rost og får det du genkender som ekstra kærlighed fra den ene forældre hver gang du husker at bruge skoene og skæld ud hver gang du løber rund uden skoene på.
 
Det var almindeligt at børn og unge gik i disse typer sko.
 
I dine teenagerår begynder selv at at finde sko du kan lide, og dem vælger du. Der var en overgangsperiode, til de almindelige ens sko, hvor du på sin vis blev i tvivl om skoskiftet var det rigtige for dig.
Selvom du har helt almindelige sko på nu, er der stadig sket noget i din opvækst der gør at din holdning er anderledes end det der betegnes som sundt.
 
Du er nu nået op i en voksen alder og du har gået fint gennem hele livet. De umage sko-par du havde som barn/teenager har du ikke nogen minder om. Du har tilpassede din gang til skoene du havde og alt virker normalt for dig. Og sådan kan et liv fortsætte uden der er noget nævneværdig i vejen med det ...
 
Du var normaliseret til at bruge disse sko. Du tilpassede dig dine sko, og da dette skete over en lang periode, ser du intet forkert i at dine sko er et umage par, som tydeligt ikke var lige høje.
 

Jeg vil elskes og accepteres, og derfor gør jeg det jeg har lært, for det må jo være rigtigt...

Det her har jeg jo ikke bare skrevet for at fortælle en underlig utænkelig historie. Det her er skrevet fordi alle gennem livet har oplevet et eller andet der gør at de har tilpasset deres liv, så de har kunne gebærde sig uden at det hele tiden gør ondt (fysisk ell. psykisk) eller føles akavet/anderledes på den ene eller den anden måde.
 
En del at de løsninger det enkelt menneske finder er en art Coping Mekanisme, de "opfinder" for at det ubehag de følte på et tidspunkt, ikke skal føles igen. Altså en måde at undgå at komme ud i lignene situationer og derved få de samme ubehagelige følelser igen. Der er mange gange en eller anden væremåde der er "Sikker at bruge" for at undgå denne ubehagelige følelse dukker op igen.

Forklaringen på "Det umage skopar" er her:

Da du aldrig havde oplevet andet, end at bruge det umage sko-par, og du endda fik ros og kærlighed når du brugte dem. Hvad er så galt med historien her?
 

 • Du fik kærlighed når du brugte skoene, denne var dog betinget af at brugte dem.
 • Og du blev skældt ud når du ikke brugte skoene.
 • Det var ikke en sund ting, for dig.
 • Du kendte ikke til andre sko end dem der var usunde for dig.
 • Det skete over en lang periode. Det at du blev vænnet til de usunde sko.
 • Det var en normaliseret ting at bruge disse uens og usunde sko.
 • Det fiktive ved historie er; det handler om usunde sko. Ikke om den usunde opvækst mange har.
Du tilpassede dig dine sko. Som mange andre tilpasser du dig det usunde liv der er blevet normaliseret, da alle andre jo lever sådan og ingen gør noget bevidst for at ændre den normalisering der er, til en sundere normalisering. Lokalt, Nationalt, Internationalt eller en bevidst forbedring i en selv, sin familie, omgangskreds, klub eller forening.
 
Der er desværre rigtigt mange der er vokset op i et usundt familie-miljø, hvor dette usunde så er standarten for hvordan livet leves og bør være.
 
Det at tilpasse sig, for at blive accepteret, er en stressende fornemmelse i kroppen. Hvis denne "at blive accepteret" så er kædet sammen med et lavt selvværd "Jeg fortjener ikke kærlighed uden jeg gør et eller andet bestemt", "Jeg er ikke værdifuld nok til bare at modtage kærlighed. Jeg skal først XXXXXX" hvor X'erne er et eller andet der skal udføres førend jeg kan modtage kærlighed, en selvopdigtet betingelse eller, "en forudsætning der er manipuleret ind i personens handle/tankemønster".
 

Tilbage til forklaringen på "Det umage skopar"

Det usunde kan både være hvordan man opfører sig for at se "normal ud", hvordan man bør tænke, selvom disse tankegange er et usundt tankemønstre, der er nedarvet til en, hvordan man håndterer diverse konflikter på de nedarvede usunde måder.
De konflikter der opstår og andre udsætter en for og de indre konflikter der opstår, f.eks "Et ønske/drøm/mål" om noget og så hvad man egentlig har brug for for at kunne opnå ønsket/drømmen/målet man har, men nok ikke har lært at opnå dette ønske eller at håndtere en indre konflikt.
 
En indre konflikt kunne være:
Noget man ønsker sig, men vejen til at opfylde eget ønske vil man ikke lære.
 

Normaliseringen

Mange vokser op med en normaliseret adfær, tankegang om at gøre det rigtigte, ikke stikke ud og være anderledes end det der betegnes som "normalen" og på ingen måde forsøge at svømme mod strømmen, gå imod den ensrettede trafik eller finde sin egen vej.
 
Når denne normalisering er noget man er vokset op med "man med i klubben" af Normalen der er tillært, og dette er et tilhørsforhold, der giver en følelsen af at være "hjemme".
 
Hos mange, er både fysisk og psykisk usundhed der er blevet normaliseret.
 
"Hjemme" er noget der føles genkendbart eller trygt og dette giver en "Kærlighedsfornemmelse", der måske ikke er det bedste at fornemme, hvis det er en klub der ikke er udpræget sund, for en selv, ens familie, samfundet man befinder sig i eller det der er større endnu.
 
Det kan være at det er blevet normaliseret at behandle andre personer som "af ringere værdi end ens egen værdi" og det bliver så til en meget lille værdi andre har hvis denne person så selv har et lavt selvværd.
 
Jeg ved denne "Forklaring" ikke er helt præcis, og "to the point", men den får forhåbentlig folk til at tænke på deres eget liv og om hvad der er normaliseret, og om man følger bare moden eller følger det "Der sikre en ikke at være for anderledes".

Få hjælp til at rette op den skade der er sket.

Nu ved både du og jeg at et ikke kan være sundt for kroppen at gå rundt med "sådan et umage par sko" eller vokse op i et usundt miljø.
At få hjælp til at rette op på den skade der kan være sket i livet er godt.
 

Den fysiske krop og funktionerne påvirkes af tanker.

Det er ikke kun en fysisk udefra kommende påvirkning der kan skade eller helbrede. Det er også et usundt psykisk miljø der kan være skadende på en persons krop. Psyken, kognitive og metale usundheder kan påvirke den fysiske krop. Det at tænke usunde ting kan påvirke kroppen, og ligeså kan det at tænke sunde ting.
 
Her vil jeg give et eksempel på at den fysiske krop og funktionerne i kroppen påvirkes af tanker og indtryk den modtager.
 
Forestil dig en appelsin. En dejlig saftig appelsin. Som den på billedet nedenfor.
Du dufter til den.
Du skræller appelsinen.
Appelsinen skærer du ud i mundrette størrelser.
Du tager et stykke med fingrene.
Saften fra appelsinen løber ned af dine fingre.
Du putter appelsinstykket i munden.
 
 
Foto: Paolo Neo / Public domain
 
Får du vand i munden nu?
Er du blevet lækkersulten efter appelsin?
 
Der er sket en påvirkning af kroppens reaktion som følge af en tanke og en forestilling af appelsinen + hjælpen fra billedet til visualiseringen.
 
For at dette har virkningen; mundvandet løber, er så forudsat at du ikke er allergisk eller har andre modstande på appelsiner.
 
 

Hvis jeg nyder for meget bliver det måske taget fra mig?

Du har helt sikkert (præcis som alle andre!!) været ude for noget, der stadig gør ondt når du tænker tilbage på det og det afspejler sig i dit liv i dag at det gjorde ondt dengang.
 
Hvad der gjorde ondt kan være hvad som helst. Du fik ikke den is du så gerne ville have, eller det kram du havde forventet, eller ham du elskede vildt højt gjorde dig ondt ved ikke at ville elske dig tilbage på den måde du gerne ville elskes tilbage på, mor eller far syntes det var bedst hvis jeg var stille... Så det er ikke kun ydre fysiske påvirkninger der kan præge dit liv.
 
Også psykiske påvirkninger, enkeltstående eller gentagen påvirkninger former dig til det du afspejler i din væremåde eller handlemønstre. Nogen handlemønstre er gode at have og andre er mindre gode og noget decideret skadelige for dig selv og eller for andre.
 
Nogen får så kraftige reaktioner på oplevelser at de ikke tillader sig selv at nyde noget for meget og føler skyld eller endog skam ved at nyde.

Emotionel Manipulation

Da hele kroppen og sindet er en stor afspejling af dit liv, og da alle er forskellige behov der skal dækkes, hvad enten det giver sig som dit naturlige menneskelige behov, accept, kærlighed eller det er en form for afhængighed, så er det godt at vide hvorfra denne stammer.

Psoas musklen.

Eksempelvis er en af de største muskler i mennesket, psoas-musklen (hæfter i låret og den nederste del af underlivet), en muskel der er påvirket af traumer, og som lagrer traumer der er oplevet.
 
Dette kan påvirke gang, bevægelse af forskellig art og disse traumer kan (efter min mening og mine oplevelser) komme ud af kroppen, når der arbejdes på mere end kroppen.
 
Det psykiske aspekt i sagen/traumet skal også bearbejdes, da den overbevisning der ligger til grund for denne fysiske "Skade" kan få ny usund næring til at opbygge sig igen.
 
Så hvis roden til problemet ikke behandles, så kan man fysisk behandle/bearbejde et symptom på en dårligdom uendeligt, da grunden til ubehageligheden ikke er behandlet. Dette er en symptom-behandling.
 
Dog er det efter min mening ikke kun Psoas-musklen der påvirkes af traumer om det er bevidste traumer der sker, fald, ulykker, uheld eller de emotionelle traumer der påføres personer via Emotionel Manipulation, der så er af forskellige typer.
 
Bad Mouthing; der er dårlige omtaler, Emotionel Manipulation; hvor stemningen daler når et emne berøres, eller når der fra den "Emotionelt Manipuleredes" er en modstand eller noget omtales af den der forsøges manipuleret som ok/positivt, og det ikke er ok i den "Emotionelt Manipulerende’s" tanker/øjne/synspunkter, og denne manipulator ikke har lært det at håndtere de negative følelser der kan opstå.

Emotionel Manipulation påvirker også kroppens funktioner:

Lader du dig påvirke eller let påvirke af andres ord, meninger, udtalelser og følelser?
 
Gør du noget,

Disse og flere kan påvirke dig på negativ måde så det kan tydes som lavt selvværd (bemærk der er forskel på selvtillid og selvværd), humør-svingninger (Ofte og hurtigt), fordøjelses-kanal eller problemer, anderledes spisevaner, vægt svingninger.
Disse er noget af det der i din krop og tanker berøres.
 
Emotionelt: Er der følelser og fornemmelser der har en konflikt i dig af en eller anden art?
 
HSP står for "Higly Sensitive Person", altså en person der let opfanger andres følelser.
Man kan som HSP blive forvirret over en følelse der dukker op i en. Den er måske ikke ens egen, men følelsen kan påvirker en kraftigt.
Den stammer måske fra en anden der har denne følelse, og er ikke hjemmehørende i en selv.
Dette er vigtigt at vide for en HSP person.
Nogen HPS typer har meget høj empatisk sans, og dette er ikke en dårlig ting at have, selvom det nogen gange kan være en udmattende gave at besidde.
 

Selvværd

Vigtigt: Der er forskel på selvtillid og selvværd. Lær forskellen på disse to.
 
Ganske kort om selvværd og betingelser der kan være i denne forbindelse.
 

Har;

Man har et eller andet, og er derfor noget værd. Eksempelvis; et stort hus, en flot bil, en pæn skikkelse/figur, mange penge eller venner + meget mere. (Dette er meget udtalt for tiden!)
 

Gør;

Man gør et eller andet, og er derfor noget værd. Eksempelvis; Dygtig til at synge, dygtig til danse, dygtig til at lave mad + meget mere.
 
Der er intet i vejen med de overstående og det er gode ting at kunne. MEN! Hvis det er den eneste grund til at føle sig værdifuld er det ikke sundt.
 

Er;

Det bare at være sig selv, uden at udføre noget bestemt eller at have et eller andet bestemt, og alligevel føle sig værdifuld bare ved at være sig selv uden nogen former for betingelser; er et højt selvværd.
 
Jeg skriver på et tidspunkt mere om selvværd i en artikel til siden her.
Tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden her og få besked når der er nye artikler på hjemmesiden.

 

Emotionel Manipulation: Det blir i familien Addams

I en film om en meget anderledes familie er der et eksempel på "Emotionel Manipulation".
Her er et, på artistisk og humoristisk vis, overdrevet på mange fronter for at dette skal være humoristisk og så alle kan se at og fornemme det er forkert det der foregår.
 
Hvis man så tilsidesætter den humoristiske og overdrevne del af dette klip og kun kigger på det er er den emotionelle manipulation af Barnet (her Onkel Fester), der i den virkelige verden er en dybt seriøs og forfærdelig manipulation af et andet menneskes opfattelser, så resultatet falder ud til den Manipulerendes fordel.
 
I klippet er der så overdrevet, og selve den emotionelle manipulation er karikeret for at den på film giver seeren overblik over hvad der foregår. Og man er ikke i tvivl om hvem der er "Den slemme" efter denne scene.
 
Emotionel Manipulation er også betegnelser der dækker "Energetic Blackmail" eller "Emotinal Blackmail", altså en Følelsesmæssig Afpresning for at opnå "Noget".
 
At dette har foregået er i nogen tilfælde sværere at påvise.
Er en person bare ked af det, eller er det en manipulation af dig. Hvor der ikke siges ord eller sætninger, men en nedadgående følelses respons på dit valg, dit brug af ord, dine planer/dine intentioner der får dig til at gøre/sige/ændre planer/ændre intention "Bare" for "ikke at blive den skuffende part", der er "Skyld i" at humøret ændrer sig i fremtiden i den emotionelt manipulerende.
 


 
Link til videoen i ovenstående filmklip (åbner i nyt vindue): https://youtu.be/wwzAlOORTfQ
 

Betinget Kærlighed

Et naturligt menneskeligt behov kan forklæde sig som en afhængighed, der ofte giver den enkelte person en ikke autentisk vibration eller adfærd/omgangs-tone.
 
En person der hele livet har haft denne afhængighed, bliver med tiden sværere at "Spotte", da de bliver dygtigere til at skjule at de manipulerer/emotionelt manipulerer andre til at opnå hvad de er afhængige af.
 
En decideret afsløring af denne udåd, kan fra en ung alder, hvor dette er afslørbart, til senere i deres liv, udvikle sig så de handler gennem andre eller udfører deres manipulation på en sådan måde at det ikke er en direkte manipulation, men bruger andre til denne, en "By Proxy" manipulation, altså via en anden, der så også er både et "værktøj" og nogen gange et offer, for at nå eller skade deres mål.
 
Dette kan ses ved bl.a. forældrefremmedgørelse, hvor barnet er blevet emotionelt manipuleret på forskellig vis, det der kaldes "Bad Mouthing" hvor målet for manipulationen omtales i nedsættende vendinger, eller hver gang målet omtales skifter stemningen til en dårligere stemning.

Had-følelsen.

Den modstand mod "Målet" der kan opstå ved den Emotionelle Manipulation der har foregået, ved Barnet ikke hvor stammer fra.
Det er bare en fornemmelse af afsky, modstand på "Målet" (den fremmedgjorte forældre) der bare er der når denne omtales på en eller anden måde.
Endog er "Målets" familie, søskende, brødre, forældre og deres familierelationer er fremmedgjort. Dette drejer sig om kusiner, fætre og endnu lægere ude i denne familierelation der har med "Målet’s" familie at gøre.
 
Med hensyn til den at fremmedgøre HELE den fremmedgjorte forældres familierelationer, der ved en påmindelsen vækkes i Barnet/Værktøjet og derved en ubehagelig følelse der minder om modstanden der er til "Målet" for den Emotionelle Manipulation der har fundet sted.
Dette sammen med; "Se mig, jeg har INGEN kontakt til den fremmedgjorte forældres familiemedlemmer" så derfor fortjener jeg endnu mere kærlighed fra dig (Den Emotionelt Manipulerende).
 
Når den Emotionelle Manipulation virker, og værktøjet/barnet ikke vil have kontakt med "Målet" for manipulationen (den fremmedgjorte forældre og eventuelt de forbundne familierelationer denne har), så føler den der udfører den Emotionelt Manipulerende handling en form for kærlighed, da de jo er valgt frem for "Målet".
Barnet har valgt "side", og fortjener derfor kærlighed.
 
Dette er en "Betinget Kærlighed", hvor betingelsen er at "Værktøjet"/Barnet" ikke omtaler eller kontakter "Målet", for så bliver den "Emotionelt Manipulerende" ked af det, men glad, kærlighedsfuld og har et kærlighedsoverskud til dig/Barnet/"Værktøjet" hvis det ikke kontakter "Målet".
 

Den emotionelt manipulerendes, og mange andres tankegange: "Når der er en kærlighedsfornemmelse, så er der jo ingen grund til at ændre noget". Det bør dog overvejes om dette er det rette at føle eller at tænke, for alles bedste.

Spioner på den fremmedgjorte

Dette bliver ikke udtalt som ord, men er mere udtrykt som en interesse for den der fremmedgøres eller i fremtiden skal fremmedgøres.
Al info kan bruges og vendes mod den der skal fremmedgøres. Selv positiv information om økonomi, omgangskreds, eventuelle nye partnere eller hvad der end kan fiskes ud af oplysninger kan vendes mod den der fremmedgøres eller dennes familie.
 
En positiv information der vendes til en negativ information, er et almindeligt våben i den manipulerendes arsenal af skadelige ting der kan bruges som for eksempel "Bad Mouthing"
 

En test om dette nu kan være rigtigt ...

Er du "værktøjet" i denne Emotionel Manipulation

For at teste om "Emotionel Manipulation" er et af de handlemåder der er benyttet, kan "Værktøjet/Barnet" modsige eller nævne "Målet" far/mor/race/religion eller hvad der nu end er "Målet" for denne "Emotionelle Manipulation" og bemærke om stemningen falder og/eller der bruges nedsættende vendinger om "Målet", eller der eventuelt holdes tilbage på kærligheden på en eller anden vis, der så er et tegn på betinget kærlighed til "Barnet/Værktøjet".
 

Fortæl IKKE om udfaldet på denne test til den du tester. Hverken om det er et "Positivt" eller "Negativt" udfald af denne test, da denne "Afsløring" kan resultere i meget voldsomme reaktioner. Disse kan enten gå ud over den emotionelt manipulerende selv, "Barnet"/"Værktøjet" (den emotinelt manipulerede), den der tester, eller andre kan inddrages i dette drama.
 
At "Afsløre" manipulatoren udfører en "Emotionel Manipulation", er noget en der udfører denne ikke kan se selv. Selv under retssager i retssale eller for en psykiater er det en næsten umulig ting at få manipulatoren til at indrømme eller at indse.

 
Jo længer denne emotionelle manipulation har fundet sted, jo sværere er det for "Værktøjet"/"Barnet der bliver brugt mod målet" at kende forskel på om det er en følelse der stammer fra dem selv, eller om det er en emotionel manipulation der har påvirket dem så de selv har en følelsesmæssig modstand på målet for manipulationen.
 
Denne Manipulation af Barnet, kan bidrage til barnets lavere selvværd end der ellers kunne være. Det at kende sine egne rødder og hvor man stammer fra og acceptere dette, er en art distancering fra en selv der ikke er sund.
En selvrealisering kan dog hjælpe til med denne følelse af at være noget værd. Måske ikke det rene og sande selvværds forøgende, men det kan hjælpe med til fornemmelsen Selvværd.
 

Hvem kan blive værktøj og offer for sådan en Emotionel Manipulation

Det kan alle, eller stort set alle. Det er ikke for alle de manipulerende det lykkedes at Emotionelt Manipulere den de vil manipulere.
 
Den manipulerede skal/kan leve i et miljø, der ofte er en form for isoleret miljø, hvor andres indflydelse og syn på denne sag er enten i kategorien "Godtroende hen mod naivt". Ikke at være "Godtroende" er dårlig egenskab.
 
Dette er bare ganske få menneskelige egenskaber jeg beskriver eller lister op her. Dette kan foregå i alle aldre, fra helt små børn der emotionelt manipuleres til ikke at ville se den fremmedgjorte forældre, og endog får en hadsk indstilling til dem, der ofte er helt ubegrundet og uden at der egentlig er en årsag til hadet og den hadske opførsel overfor den fremmedgjorte.
 

Denne Emotionelle Manipulation kan desværre nedarves til deres Barnets/"Værktøjet's" egne kommende børn...

Nedarvet/Videregivet til Barnet/Værktøjet:

Hvorfra kommer denne viden/handlemåde der er en "Emotionel Manipulation".
 
Den kommer fra en der har handlet på samme måde og er så nedarvet.
Nedarvet via adfærd, til et barn der så lærer denne metode ubevidst, og de føler jo en kærlighed ved at handle på denne måde, så alt er vel ok ved denne metode? Hvorfor skulle man stille spørgsmål til noget der giver en Kærlighedsfornemmelse?
 
Både den manipulerende og den manipulerede/Barnet/Værktøjet føler kærlighed, der dog er en betinget kærlighed.
Og nej. Det er ikke en sund måde at handle på.
 
Der er en mangel på viden om at analysere egne følelser og helt uden at give andre skylden for disse.
Hvor kommer følelsen fra, hvor har den rod, og det er ofte noget der ender op i barndommen hvor denne det ikke blev viderelært at en følelse ikke er farlig, tage ejerskab over den og uden at give andre skylden for følelsen.
 
Denne følelse/fornemmelse skal analyseres så man kan finder frem til om denne er en man skal lade sig styre af, at være "Bange for", eller komme af med den usikkerhed der opstår omkring ens person og egen sikkerhed når denne følelse dukker op.
 
Barnet/Værktøjet lærer ikke at håndtere negative følelser der dukker op, og at det er "Sande Følelser" bliver retfærdiggjort af at "Det er jo en følelse der kommer indefra, derfor er den ægte...". Dette er måske en emotionelt Manipuleret følelse der fejlagtigt bliver retfærdiggjort.
 
Denne:
"Det kommer indefra og retfærdiggøre af dette er sandt" er på en måde at forveksle en selv med at man ER følelserne man føler.
Denne selvidentifikation med ens følelser der opstår er ikke dig. Du er ikke dine følelser. Følelserne er noget det sker for dig.
Hvordan du respondere på dem er mere en karaterisering af dig.

Lovgivningen på området om manipulation/psykisk vold

"Både den ubevidste og den bevidste er psykisk vold jævnfør paragraf 243. et psykologisk overgreb på børn, som sidestilles lige så skadelig som seksuelle overgreb i forhold, skade på barn og dens udvikling. Skader på et barns tilknytningssystem vil vare resten af barnets liv og forårsage et barndomstraume, der vil risikere at blive videreført til næste generation af familien."
 

Indledning til den nye lov, paragraf 243:

"Det kan have store konsekvenser for den personlige frihed og en persons psykiske velbefindende at blive udsat for psykisk vold.
De negative konsekvenser af psykisk vold kan – især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvarige, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integritet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres retsfølelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjener".
 
Ovenstående er klippet fra denne hjemmeside, folkeskolen.dk
Link: https://www.folkeskolen.dk/1624640/foraeldrefremmedgoerelse-ny-skoleguide-anno-2020
 

AB-PA, Attatchmen Based Parental Alienation

Dr. Craig Childress (Klinisk Psykolog) ved en masse om emnet, og har en hel del bøger, videoer og foredrag om emnet, der kaldes AB-PA, Attatchmen Based Parental Alienation, der bl.a. beskriver den der udfører denne fremmedgørelse af den anden forældre ikke besidder kapaciteten til at analysere deres egne følelser, har en tilknytningsafhængighed, og disse er i kategorien der kaldes Cluster-B.
Hans hjemmeside er: https://www.drcachildress.org
På YouTube: https://www.youtube.com/user/drcraigchildress
Facebook: https://www.facebook.com/groups/alliancetosolveparentalalienation/
 

Kamelerne der skal sluges

Det der kan være meget svært for de involverede i sådan en sag (der er 22.000.000 af i USA) er at erkende at der er problemer.
1) Den "Emotionel Manipulerende" føler jo, at handlingen resultere i en kærlighedsfølelse, så de vil ikke indrømme at det var deres skyld, og de handlere jo bare efter hvad de følte var rigtigt...
2) Barnet/"Værktøjet" skal erkende med sig selv at; den forældre de fornemmede kærlighed fra og til, ikke gav dem den Ubetingede kærlighed de ville have, men en kærlighed der var betinget af at de fik en modstand på "Målet", der så blev fremmedgjort.
3) Efter de 2 første er der så et andet tvivlsspørgsmål der dukker op; Hvordan har jeg kunne mig lade manipulere af andre? Hvis det er det du har vokset op med i din hverdag, og blevet lært noget af dem der får dig til at føle kærlighed, så betvivler du ikke det du har lært, og nok slet ikke i situationen hvor du føler kærlighed fra den valgte forældre.
 
Nogen børn der er blevet emotionelt manipuleret, finder frem til den fremmedgjorte forældre efter mange år. 10, 20, 30 eller langt flere år efter at denne emotionelle manipulation har fundet sted. Det er en tid der ikke kommer tilbage, hvor et eventuelt had eller modstand på den fremmedgjorte forældre, skaber en stemning omkring dette barns væremåde, og måske har givet denne dårlige handlemåde videre til sit eget barn, der så måske fremmedgør endnu en forældre...
 
Ofte (næsten altid) er det den fremmedgjorte forældre der opdager at et eller andet er galt og noget ikke hænger sammen på en ordentlig, sund og rigtig måde.

Den kamel der først skal sluges, er; "Den forældre der er valgt som forælderen du har samvær med, har Emotionelt Manipuleret dig".

 
Denne indre konflikt, der opstår, kan endda påvirke fordøjelseskanalen og kan endda resultere i alle mulige fordøjelsesproblemer.
 
Nogen finder en måde at omgå dette ved at spise/fordøje bestemte ting. Dette er en løsning på et fordøjelsesproblem, og er ikke nogen dårlig løsning at komme frem til. Den får jo en til at overleve, så det er vel ikke så dårligt endda.
 
At finde frem til roden af hvad der har skabt dette fordøjelsesbesvær er vigtigere.
 

En indre konflikt

Den modstand der nok findes i dig på disse oplysninger, giver en modstand på hvad der er sket gennem dit liv, og her er trinene, følelserne, fornemmelserne en person går igennem ved sådan en "Sandheden om" Det er sådan tingene hænger sammen, og du har troet på noget der ikke var ægte, sandt, ubetinget kærligt og dette giver dig en indre konflikt.
 
Her er trinene som jeg kalder dem der vil opstå i en person der søger sandheden:

 1. Benægtelse
 2. Vrede i hovedet
 3. Vrede i kroppen
 4. Forhandling (Kan alt dette nu også være rigtigt?)
 5. Forvirring, en følelse af at være "Lost"
 6. Depression
 7. Oplyst om emnet.
Dette er trinene man går gennem ved personlig udvikling eller spirituel udvikling.
 
Det er alle trin der er svære for den enkelte at komme igennem, og der er en helt del ting der skal overbevises i en selv om at dette faktisk er rigtigt.
 
Det er ikke sådan til at slå løsningen på ens eget liv op i en facitliste og dem der kender en nært, personligt eller familiemæssigt er i dette tilfælde ikke nogen der kan svare dig på dine spørgsmål.
 
Du kan selv svare på dine egne spørgsmål. Du har selv en hel del af svarene i dig selv og det er der ikke nogen andre end dig selv der har. Du er individuel, og har selv svaret på dine spørgsmål om dit liv.
 
Hvor du kan finde svar på dine spørgsmål er bl.a. ved det der er "Turen Gennem skoven" der også er Meditationen og er grundigt beskrevet i andre af mine artikler, bl.a. om Alice i Eventyrland der er en guide til personlig udvikling og eller spirituel udvikling: http://www.soul-home.dk/artikel-vejen-til-oplysning-down-the-rabbits-hole.shtml
 
Nogen af trinen har jeg yderligere beskrevet i andre artikler:
- Ego indentifikation og Egoet.
- Beskrivelse af forvirringen der kan opstå ved Spirituel Udvikling.
- Meditation, turen gennem skoven.  

Tro og indre konflikter.

Ved denne følelse af "Modstand", man ikke er sikker på hvor kommer fra, er det værd at dykke ekstra grundig ned i, da denne overbevisning/tro kan være en der stammer fra en Emotionel Manipulation, der så ikke er af egen oprindelse.
Det kan både dreje sig om Familierelationer, Race problematikker, religionrelaterede problematikker.
 
På samme måde som langtidseffekten af et umage par sko skal behandles, skal du også behandle alle dine "mentale ømheder, overbevisninger og den ophobede smerte" der stresser dig, og denne kan vise sig fysisk eller psykisk.
 
Så at jeg sammenligner den nyere viden, tro og overbevisninger om Pyramiderne som nu skal læres og den gamle viden, tro og overbevisning om dem skal aflæres, og hvad denne overbevisning har haft indvirkninger på i dit liv.
En opgave der står for at skulle løses er den der har en ny viden der skal accepteres og implementeres i livet.

Det vigtigt for den enkelte at blive ved med at lære nyt og af kærlighed til sig selv, bl.a. for at kunne være den mest autentiske version af sig selv.

 

I et parforhold eller relationer hvor der bruges Emotinel Manipulation.

I sunde parforhold er der en debat om hvad der skal ske ved konflikter.
Konflikter er helt almindeligt i parforhold/relationer. Både de sunde parforhold/relationer og de mindre sunde parforhold.
 
I dem jeg vil betegne som "De sunde parforhold" (relationer) er dem hvor der er en debat om uenigheder der opstår om hvad det nu end kan være.
 
I "De Usunde parforhold" (Usunde Relationer) kan den ene eller begge parter, ved uenigheder der opstår, benytte sig af det der der kaldes "Emotional Blackmail" der er en "Emotionel Manipulation", der benyttes for at den anden part tilpasser sig den "Emotionelt Manipulerende’s" ønske om udfaldet af løsningen på denne uenighed.
 
En "Emotionel Manipulation" kan være en surmulen, voldsomme følelsesudbrud (gråd, råb eller andet), og den sætning der er på grænsen til emotionel manipulation kan være (sagt på en sur eller nedladende måde)
 
"Du kan jo gøre som du vil, for det gør du jo altid", denne sætning eller varianter af den, kan høres i diskussioner om diverse, planer eller andet, og er ikke altid et tegn på en usund relation, da det jo kan være en faktuel konstatering om den anden person.
 
At dette kan være på "Grænsen til Emotionel Manipulation" er at det faktisk kan være at modparten ALTID gør som de selv vil og ALDRIG tager hensyn til partnerens behov.
 
Det der er de vigtige faktorer, i dette, er ordene "Altid" og "Aldrig", der i denne sag er en helt sort eller helt hvid oplevelse af at "de sidste 3 weekender" bliver til "Altid" og "Aldrig", der er opfattelsen af de 3 ud af 5 hændelser hvor modparten tog hensyn til egne behov, og dette er så opfattet som noget slemt for den der føler sig "Ikke taget hensyn til".

En Sort/Hvide opfattelse af ting eller hændelser er et usundt tegn.

 

Min egen erfaring fra et forsøg på Emotionelt at Manipulere mig.

På et tidspunkt talte jeg med en om opfattelsen af at, være barn/ung under anden verdenskrig.
Ved huset personen boede i var der to vagter fra den tyske hær. Disse to skulle passe på huset og beboerne i det.
 
Det var meget unge mænd, nærmest store drenge, der havde fået denne opgave.
Disse to unge mænd, var i denne persons opfattelse, ok flinke og rare at være i nærheden af.
 
Det der så konfliktede i mig var, at personen ville retfærdiggøre overfor mig at, "da disse to unge mænd var flinke, var det ok af være Nazist", som er meget mod min opfattelse af hvordan ting hænger sammen og tvært imod mine holdninger.
 
Jeg påpegede at fordi der var to tyske soldater der opførte sig fint og ordenligt i nærværet af en, behøver de holdninger, der var nogen af grundene til verdenskrigen startede, ikke at være ok at have.
 
Og så var det at det emotionelle manipulations forsøg satte ind; Personen blev meget kort i udtalte sætninger, humøret dalede meget kraftigt i denne person, og der var tydelig tegn på "Jeg er sur nu", som voldsomme bevægelser, men jeg holdt på min opfattelse af at to soldater fra den tyske hær der var flinke, ikke kunne retfærdiggøre de millioner af menneskers forfølgelse, familiesplittelser og deres død i koncentrationslejre.
 
Hvis denne holdning via Emotionel Manipulation nedarves til personens efterfølgende generationer, barn, barnebare osv. er det måske en;
"Jeg ved ikke med sikkerhed hvor min modstand på XXXXXXX kommer fra".
 
Eksempelvis:

Det kan måske stamme fra en art Emotionel Manipulation eller en "Almindeliggjort" bad-mouthing af noget fremmedartet, og derfor kategoriseret som "Farligt".
Hvis denne modstand så ikke stammer fra en emotionel manipulation, er det måske fra en "Almindeliggørelse" af holdninger der nedgør det der er emnet for nedgørelsen. En art stiltiende accept af "Sådan er det bare".
 
Den sort/hvide tankegang hos personen, jeg skrev om i forsøget på Emotionel Manipulation af mig, forklarer også hvorfor denne person, kort efter det mangeårige ægteskab og ægtefællens bortgang hurtigt fandt en ny partner...
Det er en "almindelig ting" (velkendt) at denne type personer ikke er single, alene eller ensomt boende i længere tid af gangen ...
De skal have nogen i deres nærhed at manipulere med for at have det godt, en opmærksomhed omkring dem. Dette kaldes en "Supply" der kan forsyne dem med opmærksomheden de kræver. Denne type vil meget sjældent, som i stort set aldrig, indrømme at de har manipuleret nogen eller noget, eller begået fejl af en art, og slet ikke hvis de ikke kan se et formål med at indrømme det.
 
Et formål med at indrømme kan måske være medlidenhed/medfølelse/"En art opmærksomhed" fra den der indrømmes overfor.
Og igen; Sådan en indrømmelse, forekommer kun hvis den der indrømmer ser et formål med denne indrømmelse der kan drages nytte af.
 

Følelsesmæssige konklusioner har ikke altid rod i sandheden.

Og hvordan er sammenhængen mellem alle disse der er nævnt her? Dette er ikke en konklusion, men en "Der er en sammenhæng, en art rød tråd gennem denne artikel".
 
Pyramidernes historie er nok ikke som du engang lærte om dem og du måske har lærte dette videre til andre.
Har du så begået en fejl, i at lære andre den fejlagtige viden om Pyramiderne?
Nok ikke. Du lærte jo det videre du vidste med den viden du havde.
Men hvis du nu havde kendskab til den nye viden og vidste denne nye viden var mere rigtig, og så lærte den gamle viden videre er det forkert.
 

Helbredelse af C-PTSD. Gå systematisk til værks

C-PTSD er flere vedvarende "små" skadelige, men ikke "dræbende" som enkeltstående hændelser, og "ikke lige til at pin-pointe usunde hændelser"/Traumer, manipulationer eller emotionelle manipulationer.
 
Oplevelser der så med tiden er blevet din oplevelse/opfattelse af ting, der måske er lært videre til andre med den usunde følgeegenskab, da den der er modtager af din information, dine konkluderede handlinger ud fra følelsesmæssige oplevelser, der måske ikke er rigtige baggrund og sandhed for, og at du handler ud fra emotionelt manipulere følelser, du måske ikke engang kan sige hvor stammer fra. (Ja. Læs det lige igen da der er UTROLIGT vigtigt at vide)
 
At stå med en C-PTSD (person), i sig form af sig selv, eller at skulle hjælpe andre, er på en måde som at stå foran en stor bar mark uden kendetegn af nogen art.
Du ved der skal graves og du har kun en ting til at grave med. Du har ikke nogen form for detektor, andet en følelserne, der kan fortælle dig, at det er her der skal graves, for at finde det du søger. Du er nødt til at grave fra en end til den anden, for at finde det der søges.
 
Du aner intet om hvad du graver efter og hvad der er den samlede "skat", hvordan den sættes sammen for at fungere og være af værdi for dig.
Det du leder efter er noget der giver dig en ubehagelig følelse, og sådanne er ikke glædelige at finde.
Alt du graver op på denne "Find ALT der bringer en følelse frem i dig" kan sagtens være en glædelig eller lykkefrembringende følelse der er ved dette minde, men så;
"Er denne en ægte lykkelig ting der er fundet" eller er det en "Glædelig ting" der er fundet der egentlig har rod i en traumatiserende hændelse eller en afhængighed og at finde denne ting minder dig om, at så længe "Denne er til stede, er alt godt".
 
Er det noget der kan undværes eller er det afhængighedsskabende element i denne ting en der er skab ved en traumatiserende oplevelse og er denne medvirkende til din C-PTSD.
 
Er denne ting en oplevelse du havde i barndommen, og er din tro på dette, egentlig det der har fået dig til at overleve så lang tid? Via de handlemekanismer/coping mekanismer du har tilegnet dig.
 
Kan den voksne kognitive løsning af dette indre barns daværende problematik, en traume skabende del af hele den kompleksitet, der senere har været medvirkende til den C-PTSD der er forstyrrende og ubehagelig nu?
Så hver eneste ting skal vendes og drejes og så behandles, de dårlige tinge og såvel også de gode ting der graves frem under dette arbejde med at, finde frem til alt der kan have haft en indflydelse på C-PTSD’en der "driller" nu ...
 
Dette er en KÆMPE arbejde, og derfor jeg hjælper med udredningen af de enorme mængder tråde der forbinder alle mulige oplevelser og så den enkelte kan lære at håndtere disse svære følelser der opstår når der graves i bund i livet.
Jeg lærte det og jeg ved du kan! Jeg kunne og så kan du også.

Han sad skævt på potten

Engang var der en der fortalt mig; "det der psykologi var noget underligt noget. At sidde skævt på potten som barn, gør at en person er voldelig som voksen", var det der blev sagt til mig. Jeg var nok i mine midt teenageår, og det var for komplekst til at jeg kunne se der kunne være en sammenhæng.
Men! I dag kan jeg se at det nok har været en bidragende faktor. Det ikke at føle sig "set", og den manglende opmærksomhed i det øjeblik barnet sidder skævt på potten, gør bare barnet opmærksom på at det ikke får den opmærksomhed der er kærlighedsgivende i det øjeblik barnet sidder skævt på potten.
 
Når en voksen i dag ser på det er en traumatiserende oplevelse for netop dette barn, at sidde skævt på potten, og opmærksomhed der mangler, bliver til en afhængighed af opmærksomhed for dette barn, kan denne blive den udløsende faktor for opmærksomheden der opnås ved at være voldelig.
Der er nok andre faktorer der spiller ind i denne fortælling, og andre svigt barnet har følt gennem opvæksten.
 
Den negative opmærksomhed der opnås ved den voldelige adfærd er også opmærksomhed. Bare negativ opmærksomhed, men det er opmærksomhed.
Positiv eller Negativ opmærksomhed er opmærksomhed, og ved en afhængighed af denne er det ligegyldigt hvilket fortegn den har.
 
Opmærksomhed er kærlighed i en variant. Så denne opmærksomhed opfattes som kærlighed. At denne "voldelige adfærd" så i et fornuftig logisk tænkende, følende og empatisk menneske opfattes som en forkert handling, så er det ikke opfattet sådan i en der kun tænker på at få opmærksomheden.

Den opmærksomhedskrævende og Münchausen by Proxy

Ligesom den der handler voldeligt, er det også for dem der handler i form af "Münchausen by Proxy". Det kan starte med en, for den enkelte, "opfattet mangel på opmærksomhed", i stil med hypokondere der også "kræver opmærksomhed" og kan få den hos lægen, eller slægtninge, der så måske vil vise medfølelse eller omsorg, der så er "opmærksomhed" rettet mod disse Hypokondere.
En (kort) beskrivelse at Hypokondere på wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Hypokondri
 
"Manglen på opmærksomhed rettet mod en”, kan vise sig og udvikle sig i mange retninger, og grunden til at jeg nævner dem begge her ("Münchausen by Proxy" og "Hypokondere"), er at de har mange sammenfaldende psykiske ligheder, og begge mangler evnen til at håndtere, analysere og finde frem til roden af hvor disse følelser stammer fra. Hvis dette nævnes for dem er det næsten helt sikkert der kommer en voldsom reaktion. Følelsesudbrud eller "Smækken med døren".
 
En benægtelse af det er tilfældet er på det nærmeste sikkert. Benægtelsen er "Trin 1 forhindringen" på vej ned i "Rabbits Hole". LINK: http://www.soul-home.dk/artikel-vejen-til-oplysning-down-the-rabbits-hole.shtml
 
Med tiden bliver det mere og mere avanceret og sværere at gennemskue adfærden og handlingerne fra en "Münchausen by Proxy" person.
En af grundene til dette; hvis nogen kommer i nærheden af at blive afsløret i "at de handler og agere som en med Münchausen by Proxy", vil denne patient skifte læge, eller læge-shoppe som det kaldes, eller afbryde kontakten med dig eller sørge for at andre ikke tror på hvad du siger. F.eks. via en løgn om dig, eller skabe en situation hvor det drager din integritet i tvivl, og derved sætter de sig selv i et bedre lys i dem persons øjne de har løjet for eller manipuleret.

Den forkerte information du har videregivet

At aflære gammel information både kognitivt, handle-mæssigt, at indrømme det var en fejl mht. den indad gående information, den der har påvirket dig og dine oplevelser af situationer, og udad gående information, det du har inspireret andre til at gøre og sige, og måder de har handlet på som følge af den "Forkerte information du har videregivet".
 
At lære de nye informationer du har fået og inkorporer dem i alt hvad du der sker for dig, det du oplever og opfatter på en nye måde, at den information du videregiver og inspirere andre, der er mere rigtig og vigtigt, for dig for du videregiver sandheden, og ikke den tidligere "Emotionelt Manipulerede Opfattelse af det der var din sandhed".
 
Så: "At aflære gammelt og tillære noget nyt", så ligesom den nye viden om Pyramiderne. Aflær den gamle viden og tillær ny viden.

Erstat frygten for det ukendte med nysgerrighed.

Det er ikke altid den direkte indlæring der er den problematiske at aflære, eller den der skabe en konflikt i vores sind og den virkelighed der omgiver os.
Det er ofte den indirekte indlæring, indlæringen der underbevidst læres, fra musik, film, nyhedsmedier, den "tone", den "emotionelle tone", en manipulation og emotionel manipulation eller den måde et eller andet omtales på, der ligger til grund for vores "Tro på et eller andet", og denne er den svære at aflære.
 
Hvis man, som en har sagt på et tidspunkt: "Erstat frygten for det ukendte med nysgerrighed", ikke bare for at kunne eller at skulle acceptere det der opfattes som "Farligt", "Anderledes", "Ukendt" eller "Ukendt for dig", men som en udforskning af hvad og hvorfor det opfattes som "Farligt" af dig. Hvad du eventuelt kan gøre for ikke at skulle leve med "frygt" der er en stressende indvirkning i dit liv og som påvirker dig i retninger der for dig ikke er fordelagtige.
 

Replace fear of the unknown with curiosity

 

Skal alt farligt accepteres?

Det er vigtigt at forstår at dette IKKE er for at accepter ALT der opfattes som "Farligt"/"Ukendt", men for at du kan lære at acceptere denne "Det er farligt-følelse i dig selv", og ikke for at acceptere og godkende det der ligger til grund for at denne følelse opstår i dig. Hvad enten det ukendte der bringer frygt-fornemmelsen op i dig og er fremmed for dig; Hudfarve, Væremåde, Seksualitet, Religion/Tro, Tradition, Politisk holdninger, andre Sociale lag end det du er i og meget mere der er fremmede for dem.
 

Tro er ikke religion. Ikke her.

Det har på en eller anden vis fået de ”bange for fremmede ting” i Fight/Flight mode. Nogen vælger Fight-mode og giver dette til udtryk, og da det er en stressende situation de er i, er forbindelsen der forbinder de to hjernehalvdele, den følende del og den logisk tænkende del, afbrudt forbindelsen. Det at lære logik og bruge den ”Logiske” vej i mange "Farlige" situationer vigtigt.
 
Her taler jeg om situationer der ikke er "HER OG NU-farlige" for dit fysiske liv. Det der kan føles truende og farligt, ikke er fysiske trusler, men det der er fremmed og kan opfattes som farligt, og kan afbryde denne hjerneforbindelse.
 
Dette er ikke for af nedgøre denne person, det er jo bare sådan hjernen virker på stressende situationer. Om det er en fysisk farlig situation eller om det "bare""bare" er en tro man har i sig, og her taler jeg ikke om trosretninger som Katolikkers trosretning eller Jødernes trosretning.
 
Men at have en tro på; "noget er anderledes, og derfor er det farligt-tro", det er den tro der skal bearbejdes.

Almindeliggørelsen

En Fight-mode kan være for at forsvare holdninger denne er overbevist om.
Den er måske helt rigtigt opfattet af denne person, på baggrund af det er en "følelse" der så retfærdiggøres ved at den kommer indefra.
Denne er måske kommet frem via påvirkninger gennem livet, en emotionel manipulation eller en gradvis overbevisning, en almindeliggørelse af forskelligt, en gradvis tilpasning. For eksempel en gradvis overbevisning som pressens nyheder, hvor pressen egentlig er ligeglad med om det "kun" skaber et drama af en art, og om det er aktuelt at dette drama skabes.
 
Flight moden (Den hvor man flygter, i stedet for at kæmpe) er ikke en bedre respons. Denne kan have bund i en konflikt-angst...
 

Tilgiv dig selv Når noget er tillært på et kursus eller i en skole af en art, er det noget du lærer via en undervisning, er det "nemt" at opdatere. Aflære gammelt og tillære nyt. Det er udvikling.
 
At aflære gammel viden, hvis den nye viden konflikter med tidligere tillærte.
Det der især er svært at acceptere er, når det er noget man selv har tillært sig selv, f.eks. en Copingmekanisme, og det ikke er en viden man er blevet undervist i på en skolebænk.
 
Når noget er tillært ved at, det er noget du selv har har opdaget, du er blevet vist at dette er måden ting skal gøre på af en du værdsætter kærlighedsmæssigt, og når du så kan mærke en success, "en art ro", kærlighed eller en lignende belønning, evt. ved at du "selv" gjorde opdagelsen, så er det en langt sværere ting at opdatere dig selv på. Det er ikke uden en indre konflikt at lære nyt.
 
Ved Copingmekanismer, der er handlemønstre i ens hverdag der gør at man ikke udsætter en selv for en emotionel konflikt.
Det er på sin vis en god ting ikke at gå og have det dårligt hver gang man ser eller møder noget/nogen eller skal noget bestemt.
Denne ”Copingmekanisme” kan begrænse en selv, og det er en godt ting at ”Slutte fred med det der opfattes som en ’FARE’ for en”.
 
Når egen tillæring var forkert eller der var fejl ved den, så er det så langt sværere at indrømme en fejl overfor sig selv.
Nogen bliver i denne "Fejl-tro" i lang tid inden fejlen rettes. Man kan ikke ungå at begå fejl igennem livet. Det er umuligt.
Det er menneskeligt at begå fejl...


 

Så, altså...

At aflære viden og tro, og så lære noget nyt, er vigtigt at kunne. Og det er al viden og tro der kan berøres af dette.
 
Jeg kunne nok fortsætte på 2-300 sider med denne artikel, men vælger at stoppe nu.
 
Tak fordi du læste med.
 
Med kærlig og venlig hilsen
Kaali Kristian Olsvig.
 
 


Udpluk af artiker:
Artikel: Down The Rabbits Hole
At tage alt i betragtning. Det Spirituelle Ego
Ego identifikation & Turen gennem skoven, den personlige udvikling
Forklaring til David Deidas: Function Flow Glow video
Vil du dele på facebook eller i en privat besked?
 
Send eventuelt denne til dig selv som en påmindelse om at den er værd at læse.
Buy me a coffeeBuy me a coffee
 Copyright © Soul-Home.dk TFT, Stress Release Terapi:  Kontakt for info